Medlemsforhold

Hvis du ikke er medlem af en lokalforening under Danmarks Jægerforbund, er der mulighed for at blive det. Der er flere grunde til at være medlem.
 • Du modtager et over 100 sider tykt Jægerblad 11 gange om årligt, indeholdene formandens leder, oringtering om lovgivning, jagthistorier, set og sket landet rundt, våbentest, krudt og kugler, brevkasse og annoncer om jagtudstyr.
 • Du kan deltage i alle aktiviteter jvf. foreningens vedtægter både på lokal- og landsplan.
 • Du er med til styrke jagten i Danmark.
 • Du bliver informeret om alt inden for natur og jagt.
 • Jagttegns kursister kan blive gratis medlem af Jægerforbundet det første år. I princippet modtager kursisten 1 års rettigheder inclusive bladet Jæger. Det følgende år placeres kursisten i den aktuelle kategori til en reduceret pris.
 • Det er sådan at enhver uberygtet person kan blive medlem af foreningen.
 • Foreningen har disse former medlemskab:
 • Ordinær, Fuldgyldigt medlem, 892,- kr.
 • Junior, 0 - 15 år, 132,- kr.
 • Ungdom, 16 - 25 år, 505, - kr.
 • Senior, Fra det fyldte 65 år, 585- kr.
 • Hustand, Anden person i hustanden skal være ordinær medlem, 505,- kr.
 • Ekstraordinær, Ordinær medlem i en anden lokalforening, 169,- kr.
 • Støttemedlem uden jagttegn, 222- kr.
 • Kontingent satser er for år 2019.
 • Vedr. PBS, så koster det 25,- kr ikke at være tilmeldt PBS.
Det anbefales at man tilmelder sig PBS, når man modtager sin opkrævning fra Nets ultimo december 2018. Dette kan man som medlem selv gøre på vores hjemmeside www.jaegerforbundet.dk under Medlemsnet, Selvbetjening medlem samt PBS tilmelding.